Vase

Handmade blue vase.

 

Price

TK4/56-22-G, Vase 130mm

495 CZK (409.09 CZK without VAT)

TK4/56-23-G, Vase 170mm

695 CZK (574.38 CZK without VAT)

TK4/56-24-G, Vase

995 CZK (822.31 CZK without VAT)

Order Form