Vase

Glass Handmade vase.

 

Price

PR4/10-22-B, vase 21cm white
(2,348.74 CZK without VAT), 2795 CZK

 
PR4/10-23-B, vase 28cm white
(2,768.90 CZK without VAT), 3295 CZK

 
PR4/10-23-J, vase 28cm green
(2,768.90 CZK without VAT), 3295 CZK

 
PR4/10-22-G, vase 21cm blue
(2,348.74 CZK without VAT), 2795 CZK

 
PR4/10-23-G, vase 28cm blue
(2,768.90 CZK without VAT), 3295 CZK

 

Order Form